Årets
pristagare

Stort grattis till alla pristagare som kammade hem de olika priserna under galakvällen den 19 april 2024.

Årets
Nytänkare

Med en kombination av AI och drönarteknik med luktsensorer tar sig Årets nytänkare i Värnamo kommun an skogens utmaningar. Genom att ”lukta” sig till granbarkborrens närvaro men även bidra med andra innovativa lösningar till skogsindustrin bidrar pristagaren med att tänka i nya banor.”

Vinnare

Christo van Zyl

Årets
Student

Priset tilldelas en studerande som visat prov på verkligt gott entreprenörskap genom sin förmåga att se och tillvarata möjligheter. Förutom sin förmåga till självständigt tänkande har denna student med sin positiva syn på studieuppgifterna bidragit till att skapa ett gott studieklimat bland sina studiekamrater. Detta är egenskaper som vi är säkra på kommer att leda långt och vi kanske kan hoppas på att få behålla denna stipendiat inom vår region även i framtiden.

Vinnare

Eric Brenke
3D Teknikprogrammet på Campus Värnamo.

Årets
Butikssäljare

Årets Butikssäljare är ett erkännande till den som inte bara utmärkt sig i försäljning utan även bidragit till att höja kundupplevelsen och stärka handelns position i Värnamo. Denna person har visat enastående kunskap, kreativitet i problemlösning och en förmåga att kontinuerligt driva butikens mål framåt. Genom lojalitet, empati och noggrannhet har hen bidragit till högre standarder inom kundservice och stärkt sammanhållningen i teamet. 

Det är med stor glädje vi avslöjar att Rebecka Ferm från Önska/IK Form är mottagaren av Årets Butikssäljare 2024. Rebeckas outtröttliga engagemang och förmåga att inspirera både kollegor och kunder gör henne till en värdig vinnare av detta pris.” 

Vinnare

Rebecka Ferm
Önska/IK Form

Årets
Samverkansföretag

”En företag som har varit med i framtagningen, uppbyggnaden och utvecklingen av Campus Värnamos utbildning Produktionsutveckling. Genom flera av sina bolag har koncernen tagit stort ansvar för arbetslivsanknytningen i utbildningen genom att hålla gästföreläsningar samt tagit emot studenter på praktik och examensarbeten. Vidare har ett av gruppens bolag varit drivande i ledningsgruppen för Produktionsutveckling och tagit rollen som gruppens ordförande.

Det här är en värdig vinnare och ett samverkansföretag som bidrar med positiv energi till Värnamoregionens kompetensförsörjning.”

Vinnare

Proton Group AB

Årets
Goda Kraft

I år går priset Årets Goda Kraft till en organisation som med begränsade resurser och starkt ideellt engagemang har gjort stor skillnad för barn och ungdomar. Genom att erbjuda aktiviteter har de gjort det möjligt för unga att upptäcka glädjen i att vara aktiva utomhus. De har även tagit initiativ till att utveckla året-runt-aktiviteter för att säkerställa en hållbar framtid för verksamheten.

Deras arbete präglas av en djup omsorg om hållbarhet i alla dess former – social, ekonomisk och miljömässig.

Det är med stor uppskattning vi tilldelar Årets Goda Kraft till Finnvedens Slalomklubb, vars ideella insatser håller Alandsrydsbacken öppen för alla. Deras arbete inspirerar och berikar vårt samhälle. Tack Finnvedens Slalomklubb, för ert ovärderliga bidrag.

Vinnare

Finnvedens Slalomklubb

Årets
Kampanj

Genom kreativ marknadsföring har man på kort tid etablerat sitt varumärke och satt ett viktigt event på kartan, både lokalt och nationellt. Med ledordet struktur håller man sig till lagd plan, samtidigt som man har stort fokus på att utveckla sina marknadsföringsplattformar. Kombinationen av en bra grundidé och strategisk marknadsföring har resulterat i att man skapat ett event som är här för att stanna.

Vinnare

Värnamo Filmhistoriska Festival

Marknadshornet

I år handlar det om varje formgivares våta dröm,
Att förbättra och modernisera, från då till nu utan att tappa någon på vägen.
VD’n kallar det ångest. Ekonomen kallar det onödigt. Säljaren kallar det ny logga.
Formgivaren kallar det Rebranding. En disciplin som är både jobbig, dyr och förvirrande.
Men som vi alla vet – Fortune favours the bold.

Det är med stolthet Marknadsföreningen i Gnosjöregionen delar ut årets Marknadshorn med motiveringen:

Ett stilfullt hopp, en snegling bakåt, en stadig blick framåt. Ett stilfullt och tåligt grafiskt uttryck. Vi möter ett varumärkes transformation när det är som bäst.

Vinnare

Nordiska Plast

Årets
Tillväxtprofil

” I en tid då mindre orter står inför utmaningar och det gäller att bibehålla och stimulera tillväxten, har företaget visat på en stor drivkraft för både näringslivet och samhället som helhet.
Genom att växa tillsammans med hela orten och genom att skapa en miljö, både i företaget och på orten, som människor dras till är företaget inte bara en drivkraft för näringslivet utan även för samhällsutvecklingen i stort.

Ett exempel är den livsmedelsbutik som företaget, tillsammans med Ica i Rydaholm, öppnat. Genom detta fyllde företaget inte bara en praktisk och grundläggande brist i ortens serviceutbud, utan initierade även en viktig faktor för utveckling och för ortens attraktionskraft. Företaget är en levande illustration av kommunens vision att vara den mänskliga tillväxtkommunen.

Vinnare

Horda Stans AB

Årets
Arbetsgivare

Med en genuin förankring i bygden har bolaget byggt en företagskultur som andas framgång utan att kompromissa med värme och medarbetarskap. På ett tydligt sätt bevisar företaget att de ger plats för alla, med olika förutsättningar. De sponsrar det mesta på sin ort, har en imponerande jämställdhet i sin arbetstyrka, ger plats för stora och små och tar varje tillfälle att fira allt mellan himmel och jord.

Vinnare

Delex Teknik AB

Årets
Företagare

När Italien kom till Värnamo tog man staden med storm, sedan dess har man blivit en naturlig mötesplats, såväl på dagen, som kvällen. Företaget växte snabbt ut sina lokaler efter etableringen & växte vidare in i grannlokalen. Att njuta av Italien, i Värnamo kan inte bli bättre. Bon Apetit!

Vinnare

Heidar Hallgrimsson
D8 Bistro & Café AB

Röda
mattan

Kvälls
mingel