Priser &
nomineringar

Värnamo ligger i Sveriges mecka av företagande och entreprenörskap och vi vill med Värnamo Näringslivsgala sätta fokus på företagande genom att hylla och lyfta de företag eller personer som gjort en särskild god insats för Värnamo under det gångna året.

Läs mer om årets nomineringar och priser nedan.

Priser där du
kan nominera

Nomineringen stänger om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Årets
Goda kraft

Var med och påverka vem som tar hem priset för ”Årets Goda Kraft” på Värnamo Näringslivsgala den 19 april. Priset är nytt för i år och delas ut av Internationella Vänner. Vinnaren kommer utses av en jury bestående av representanter från näringslivet i Värnamo. Juryn kommer bland annat använda sig av följande bedömningskriterier vid framtagandet av ”Årets Goda Kraft”, men det är dina ord som väger tyngst

Årets
Butikssäljare

Var med och påverka vem som tar hem priset för ”Årets Butikssäljare” på Värnamo Näringslivsgala den 19 april. Priset är nytt för i år och delas ut av Värnamo City. Vinnaren kommer utses av en jury bestående av representanter från Värnamo City och näringslivet i Värnamo. Juryn kommer bland annat använda sig av följande bedömningskriterier vid framtagandet av årets säljare, men det är dina ord som väger tyngst.

Årets
Arbetsgivare

Årets arbetsgivare delas ut av FSK Group och Värnamo Näringsliv. 

Syftet med priset är att lyfta fram något av de fina bolag som finns i kommunen och som under de gångna åren på ett positivt och nytänkande sätt har ökat/stärkt kännedomen om sig själva som en attraktiv arbetsgivare. 

Alla
priser

Årets
Nytänkare

Årets Nytänkare delas ut av Science Park och Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län. Priset vill lyfta fram personer som löser identifierade problem med innovativa idéer och som vågar satsa på sin idé.

Årets
Företagare

Årets Företagare delas ut av Företagarna i Gnosjöregionen och tilldelas till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare i Gnosjöregionen.

Årets
Kampanj

Årets Kampanj delas ut av Bonnier News till ett företag, organisation, förening i GGVV-området som gjort extra kreativa insatser och som har stuckit ut och skapat framgångsrik marknadsföring.

Årets
Student

Årets Student delas ut av Värnamo Företagarförening och tilldelas till en student som har en positiv anda och visat på ett gott entreprenörskap.

Årets
Tillväxtprofil

Årets Tillväxtprofil delas ut av Värnamo kommun och vill lyfta fram goda exempel på personer, företag, föreningar eller organisationer, som i sina framgångar och hårt arbete främjar Värnamo kommuns tillväxt och vision. Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen – 40 000 invånare 2035.

Marknads-hornet

Marknadshornet delas ut av MIGR och tilldelas till ett företag eller organisation som har visat prov på stor kreativitet och nytänkande inom sin bransch, där marknadsföringsinsatsen gjort ett starkt intryck och fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare i Gnosjöregionen.

Årets
Arbetsgivare

Årets arbetsgivare delas ut av FSK Group och Värnamo Näringsliv. 

Syftet med priset är att lyfta fram något av de fina bolag som finns i kommunen och som under de gångna åren på ett positivt och nytänkande sätt har ökat/stärkt kännedomen om sig själva som en attraktiv arbetsgivare. 

Årets
Samverkans-företag

Campus Värnamo delar varje år ut priset Årets samverkansföretag för att lyfta och visa uppskattning till våra mest engagerade samverkansföretag. Ett företag som aktivt har bidragit till arbetslivsanknytningen i Campus Värnamos utbildningar, Teknikcenter och aktiviteter.

Årets
Goda kraft

Var med och påverka vem som tar hem priset för ”Årets Goda Kraft” på Värnamo Näringslivsgala den 19 april. Priset är nytt för i år och delas ut av Internationella Vänner. Vinnaren kommer utses av en jury bestående av representanter från näringslivet i Värnamo. Juryn kommer bland annat använda sig av följande bedömningskriterier vid framtagandet av ”Årets Goda Kraft”, men det är dina ord som väger tyngst

Årets
Butikssäljare

Var med och påverka vem som tar hem priset för ”Årets Butikssäljare” på Värnamo Näringslivsgala den 19 april. Priset är nytt för i år och delas ut av Värnamo City. Vinnaren kommer utses av en jury bestående av representanter från Värnamo City och näringslivet i Värnamo. Juryn kommer bland annat använda sig av följande bedömningskriterier vid framtagandet av årets säljare, men det är dina ord som väger tyngst.