Image Image

NOMINERINGAR
OCH PRISER

Image Image

VÄRNAMO NÄRINGSLIVSGALA 2021


NOMINERINGAR OCH PRISER


Värnamo ligger i Sveriges mecka av företagande och entreprenörskap och vi vill med Värnamo Näringslivsgala sätta fokus på företagande genom att hylla och lyfta de företag eller personer som gjort en särskild god insats för Värnamo under det gångna året.
I år har vi två nya priser som kommer att delas ut, ”Årets arbetsgivare” och ”Årets nytänkare”.

Läs mer om årets nomineringar och priser, och glöm inte nominera dina kandidater till de priser där du har möjlighet att påverka.


 

ÅRETS ARBETSGIVARE

DELAS UT AV:

Image Image

Årets Arbetsgivare är ett företag som:


 • aktivt vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden.
 • ser medarbetarnas betydelse för lönsamheten i företaget.
 • ser medarbetarna som en viktig del i företagets framgång och arbetar aktivt med att se medarbetarna som resurs i företaget.
 • har gjort ett målmedvetet kompetenslyft.
 • har varit verksamt i minst 3 år och visar positivt resultat.

Läs mer om priset och nominera


Läs mer och nominera

 
 

ÅRETS NYTÄNKARE

DELAS UT AV:

Image Image Image

Årets Nytänkare är ett företag som:


Vi vill med priset lyfta fram personer som:

 • med innovativa idéer löser identifierade problem
 • främjar mångfald, jämställdhet och hållbarhet
 • vågat satsa på sin idé
 • är en driven ägare av ett nystartat företag
 • är en förebild för andra genom att vara nyskapande, inkluderande och inspirerande.

 
 

ÅRETS TILLVÄXTPROFIL

DELAS UT AV:

Image

Årets Tillväxtprofil är ett företag/förening/organisation/personer som:


Årets Tillväxtprofil är instiftat för att lyfta fram goda exempel på personer, företag, föreningar eller organisationer, som i sina framgångar och hårda arbete främjar Värnamo kommuns tillväxt och vision:  Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen – 40 000 invånare 2035.

Juryn består av representanter från Värnamo Kommun. Juryn utgår från ett antal kriterier som alla har påverkan på tillväxt t.ex. samhällspåverkan, tolerans, stärker Värnamo kommuns varumärke och påverkar positivt på kommunens vision, inflyttning och arbetstillfällen


 
 

ÅRETS SAMVERKANSFÖRETAG

DELAS UT AV:

Image

Årets Samverkansföretag, är ett företag som:


Aktivt har bidragit till arbetslivsanknytningen i Campus Värnamos utbildningar och aktiviteter genom att:

 • Ta emot och coacha studenter under projekt och praktikperioder
 • Genomföra gästföreläsningar eller ta emot studiebesök
 • Ha varit med och utvecklat nya eller befintliga utbildningar
 • Ha samarbetat med Teknikcenter för att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar

Campus Värnamo delar varje år ut priset Årets Samverkansföretag, tidigare Årets partnerföretag, för att lyfta fram och visa uppskattning till våra mest engagerade samverkansföretag.


Läs mer om priset


Läs mer

 
 

ÅRETS STUDENT

DELAS UT AV:

Image

Årets Student är:


Vi på Värnamo Företagareförening arbetar för att våra medlemsföretag ska utvecklas inom områden som: 

 • Utbildningsfrågor
 • Förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling. 
 • Remissorgan till Värnamo Kommun 
 • Utveckling och ökad sysselsättning
 • Delta i samhällsarbetet

Därför är det en självklarhet för VFF att stötta och uppmärksamma Campus Värnamo genom att dela ut priset ”Årets Student” Campus Värnamo.

Elever och lärare på Campus nominerar 3 elever som genom motiveringar och flest röster nomineras till årets student. Hela processen uppfattar Campus som sporrande och positiv för verksamheten.

2019-03-11 presenterar de 3 nominerade sig för VFF’s jury som efterföljande intervjuer dem.

Varje elevpresentation och intervju tar ca 20 minuter. Efter detta bestämmer VFF’s jury vem som blir årets student.

De 3 nominerade bjuds på Galabiljett, mat och dryck och sitter vid VFF’s bord på kvällen/under Näringslivsgalan.


Läs mer om VFF

 
 

MARKNADSHORNET

DELAS UT AV:

Image

Marknadshornet tilldelas ett företag/organisation som:


Marknadshornet delas ut till det företag eller den organisation som visat prov på stor kreativitet och nytänkande inom sin bransch, där marknadsföringsinsatsen gjort ett starkt intryck och fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare i Gnosjöregionen.


Läs mer om priset och nominera


Läs mer och nominera

 
 

ÅRETS UF-FÖRETAG

DELAS UT AV:

Image

Årets UF-företag är ett företag som:


Värnamo Näringsliv, i samarbete med övriga lokala näringslivsföreningar i kommunen, är initiativtagare och utdelare av priset Årets UF-företag. Priset delas ut till det UF-företag som har visat på ett extra stort engagemang och driv under det gångna året. Värnamo Näringsliv uppmuntrar särskilt UF-företag som har visat på ett gott samarbete i gruppen, visat förmåga att projektleda, varit kreativa och aktivt jobbat med att marknadsföra sitt företag. Vi ser gärna också att man skapat en egen produkt eller tjänst.


 
 

ÅRETS FÖRETAGARE

DELAS UT AV:

Image

Årets Företagare tilldelas en företagare som:


Priset utdelas till en Företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare i Gnosjöregionen. Den utsedda vinnaren "Årets Företagare" i Gnosjöregionen tävlar även om titeln Årets Företagare i Sverige, ett mycket prestigefyllt pris som delas ut i Stockholms Stadshus senare under året.


 
 

ÅRETS MARKNADSFÖRINGSINSATS

DELAS UT AV:

Image

Årets Marknadsföringsinsats är ett företag/organisation/förening som:


Priset delas ut av Hall Media till ett företag, organisation, förening i GGVV-området som gjort extra kreativa insatser som stuckit ut och skapat framgångsrik marknadsföring.

Juryn består av representanter från Hall Media.