Årets &
pristagare

Stort grattis till alla pristagare som kammade hem de olika priserna under galakvällen den 22 april 2022. Se mingelbilder och vinnarbilder i våra sociala kanaler. 

Årets
Nytänkare

Årets Nytänkare delas ut av Science Park och Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län. Priset vill lyfta fram personer som löser identifierade problem med innovativa idéer och som vågar satsa på sin idé.

Vinnare

Aid Vllasaliu

Årets
Företagare

Årets Företagare delas ut av Företagarna i Gnosjöregionen och tilldelas till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare i Gnosjöregionen.

Vinnare

Wernamo Design

Årets
Kampanj

Årets Kampanj delas ut av Bonnier News till ett företag, organisation, förening i GGVV-området som gjort extra kreativa insatser och som har stuckit ut och skapat framgångsrik marknadsföring.

Vinnare

Arvids bokhandel

Årets
Student

Årets Student delas ut av Värnamo Företagarförening och tilldelas till en student som har en positiv anda och visat på ett gott entreprenörskap.

Vinnare

Alexander Culibrk, 3D-Teknik

Årets
Tillväxtprofil

Årets Tillväxtprofil delas ut av Värnamo kommun och vill lyfta fram goda exempel på personer, företag, föreningar eller organisationer, som i sina framgångar och hårt arbete främjar Värnamo kommuns tillväxt och vision. Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen – 40 000 invånare 2035.

Vinnare

IFK Värnamo

Marknads-hornet

Marknadshornet delas ut av MIGR och tilldelas till ett företag eller organisation som har visat prov på stor kreativitet och nytänkande inom sin bransch, där marknadsföringsinsatsen gjort ett starkt intryck och fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare i Gnosjöregionen.

Vinnare

Essem Design AB

Årets
Arbetsgivare

Årets arbetsgivare delas ut av Finnvedens Säljkraft och Värnamo Näringsliv. 

Syftet med priset är att lyfta fram något av de fina bolag som finns i kommunen och som under de gångna åren på ett positivt och nytänkande sätt har ökat/stärkt kännedomen om sig själva som en attraktiv arbetsgivare. 

Vinnare

Netmine AB

Årets
samverkans-företag

Campus Värnamo delar varje år ut priset Årets samverkansföretag för att lyfta och visa uppskattning till våra mest engagerade samverkansföretag. Ett företag som aktivt har bidragit till arbetslivsanknytningen i Campus Värnamos utbildningar, Teknikcenter och aktiviteter.

Vinnare

3M